Vibratori beton Ravi-Germania


Vibratori electrici pentru beton


Tipul IVA 3000/220 IVA 3000/380
puterea: kW 0,75 1,3
viteza: rpm 3000 3000
voltaj: V 230 400
sistem de protectie: V IP 44 IP 44
masuri de protectie: - izolatie protectoare
greutate: kg 12 26


cilindrii vibratori

Tipul Fl 28 FI 38 Fl 50 Fl 72
diametru mm 28 38 50 72
lungime mm 400 400 400 420
forta exercitata kN 0,9 1,7 3,0 7,0
frecventa vibratiei Hz 280 250 225 210
greutate kg 1,5 2,5 4,0 7,5


arbore flexibil

Tipul flexible shaft for Fl 28 flexible shaft for Fl38,50,72
lungime m 2,0 / 4,0 2,0 / 4,0
greutate kg 4,5 / 9,5 6,0 / 11,5


Vibratori electrici pentru beton cu convertizor

Tipul IVC 30 IVC 38 IVC 50 IVC 57 IVC 66 IVC 75 IVC 90
diametrul cilindrului: mm 31 39 51 58 67 76 90
lungimea cilindrului: mm 380 335 353 400 400 408 548
lungimea cablului: m 15 15 15 15 15 15 15
voltaj: V 48 48 48 48 48 48 48
frecventa: Hz 200 200 200 200 200 200 200
curent: A 5,8 4,8 9,9 18,1 17,5 21,9 23
frecventa de vibratie: Hz 200 200 200 200 200 200 100
putere vibrare: kN 1,2 2,0 3,6 4,3 6,4 9,3 10,5
capacitate vibrare: m3/h 10 15 22 26 36 47 68
greutate: kg 8 13 15 16 18 21 26


Convertizor


Tipul RFR 1,7 RFR 2,7 RFR 4,2
putere kVA 1,6 2,8 3,8
alimentare V 230 230 230
tensiune secundar V 48 48 48
frecventa secundar Hz 200 200 200
cenexiuni 1 2 3
sistemul de protectie IP 44 IP 44 IP 44
greutate kg 15 21 32


- numarul de vibratori ce pot fi conectati

Tipul RFR 1,7 RFR 2,7 RFR 4,2
IVC / IVD 30 1 2 3
IVC / IVD 38 1 2 3
IVC / IVD 50 1 2 3
IVC 57 1 2 3
IVC 66 1 2 3
IVC 75 - 1 2
IVC 90 - 1

2Vibratori electrici cu convertizor incorporat tip IVD


Tipul IVD 30 IVD 38
diametrul cilindrului: mm 31 39
lungimea cilindrului: mm 380 335
lungimea cablului: m 15 15
voltaj: A 5,8 4,8
puterea de vibrare: kN 1,2 2,0
capacitatea de vibrare: m3/h 10 15
greutate: kg 4,5 7